Ad Infinitum AS

Vi har overført rettighetene til ordbøkene våre til Fagbokforlaget. Bøkene er fortsatt tilgjengelige gjennom norske bokhandlere.

We have transferred the rights of our dictionaries to Fagbokforlaget. The books are still available through Norwegian book stores.